култура 04 юни 2021 2021-06-04 2021-06-04 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbTkxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--eafc1ccc361b8f99bb1da3ab59d390dc76139407/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/istoricheski%20muzei.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Историческият музей в Бургас ще бъде ремонтиран основно

Регионалният исторически музей в Бургас успя да спечели проект за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности за недвижимо културно наследство, програма 1: "Опазване на недвижимото културно наследство 2021 г.".

Финансирането идва от Министерството на културата.

От общо 80 кандидати, са одобрени едва 20 проекта, като един от тях е именно на бургаския музей.

Средствата ще бъдат изпозлвани за проектиране на цялостен ремонт на сградата на Историческия музей, намиращ се на ул. "Лермонтов" №31. Планира се да се изготви технически проект за нов покрив, дренаж, фасади, огради, фондохранилище, озеленяване, консервация на зидове и колони от айтоски камък.

Отпуснатата сума е в размер на 9 960 лв. След изготвянето на проекта предстои и съгласувателна процедура в Националния институт за недвижимо културно наследство, понеже сградата на Историческия музей е недвижима културна ценност от местно значение.

Старинната къща на три етажа, в която се помещава музея, е построена от гръцкия търговец Ахилея Йоанидис през 1901 г. През 1981 г. е предоставена на Бургаския музей.

Коментари

култура ...


региони ...


различно ...