култура 10 март 2021 2021-03-10 2021-03-10 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaEZ5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8259db53cefe3ca8da72eea5e92c185559550f4b/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/IMG_0954.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Археологическият музей показва находки от Селищна могила Бургас

Археологическият музей в Бургас представя интересна изложба, включваща находките от Селищна могила Бургас.

Експозицията е подредена в зала „Праистория и древно корабоплаване в Черно море“. От 12 март, в рамките на месец, в зала 2 посетителите могат да видят фотоизложба, показваща работата на терен по време на разкопките.  Музеят, намиращ се на ул. „Богориди” №21, е с работно време от вторник до събота, от 9:00 до 17:00 часа.

Първите археологически разкопки на праисторически паметник на културата, проведени от специалисти на Бургаския музей, са през 2008-2009 г.

Тогава екип с научен ръководител ас. Мирослав Класнаков проучва Селищна могила Бургас. Тя е най-древното селище в рамките на съвременния град. Възниква през късния период на новокаменната епоха – края на VI хил. пр. Хр. и просъществува през цялата каменно-медна епоха – V хил. пр. Хр.

Теренните наблюдения на културния пласт с дебелина 2.70 м. и анализът на откритите материали уснановяват, че в могилата са представени две праисторически епохи – неолит и халколит, всяка от които с по няколко нива на обитаване. Повечето от регистрираните жилища, структурите и инвентарът в тях са унищожени от силни пожари. Направената отлична реставрация на предмети и съдове дава възможност на публиката да се наслади на богатството на форми и украси, а също да обогати представите си за бита и културата на най-ранните земеделско-скотовъдни племена, обитавали територията на съвременния гр. Бургас.

Коментари

култура ...


региони ...


различно ...