ориентири 23 фев. 2021 2021-02-23 2021-02-23 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb3h4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--106bd7d7dd113826c41c9667e76d5551c11dff74/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/64%D1%8A%D0%B8%D0%B8.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Започва подмяната на старите печки в кв. "Долно Езерово" и к-с "М.рудник"

Започва приемът на заявления по проекта за подмяна на старите печки на твърдо гориво с нови екоуреди в квартал „Долно Езерово“.

Заради големия интерес обхватът на проекта е разширен и в него може да се включат и жители на комплекс „Меден рудник“ от зоните А, Б, В и Районния център.

Документи ще се приемат от 1 март в специално създадения информационен център в квартал „Долно Езерово“. Той се намира в читалище „Просвета-1927“.

Предстои да бъде разкрит офис и в к-с „Меден рудник“, за да улесни кандидатстването по приема на документи за хората от комплекса.

В информационния център всеки ще може да получи необходимата информация, както и помощ при попълването на заявленията за кандидатстване.

Информация за процедурата по подмяна на отоплителните уреди може да намерите на страницата на Община Бургас, както и на телефон 056/ 843 891.

Община Бургас осъществява подмяната на старите отоплителни печки с нови уреди на екологично гориво се осъществява па проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, чрез Кохезионен фонд на Европейския съюз.  Проектът е насочен към опазването на качеството на въздуха и намаляване на емисиите на ФПЧ10 с източник битовото отопление на дърва и/или въглища. Основна дейност по проекта е подмяна на старите отоплителни печки и котли, които използват дърва и/или въглища, с нови отоплителни устройства, отговарящи на съвременните изисквания за екодизайн.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...