ориентири 27 ян. 2021 2021-01-27 2021-01-27 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbWR3IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--cb9fe3812f9c6d684788f69509e1760150128b2c/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/asistent-vazrastni.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Нови социални услуги ще помагат на възрастни и деца в нужда

В Бургас ще бъде въведена нова социална услуга "Асистентска подкрепа", която ще е насочена към лица в надтрудоспособна възраст с невъзможност за самообслужване, както и към хора с трайни увреждания, които не получават помощ и грижа в домашна среда.

Това се случи след като Общинският съвет подкрепи докладната на кмета Димитър Николов.

Капацитетът на услугата ще бъде до 355 потребители, а за обслужването им ще се грижат 120 асистенти. Дейностите включват подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности, като изпълнението на услугата ще се възложи на Домашен социален патронаж - Бургас.

Зелена светлина получи и участието на Бургас в проект за подобряване на средата и работата с деца със специфични потребности в девет бургаски детски градини и превенция за деца от семейства в уязвимо положение. Тези дейности ще стартират след сключване на споразумение за партньорство между Община Бургас и Детския фонд на ООН - УНИЦЕФ. Пилотният проект "Гаранция за детето" е финансиран със средства на Европейската комисия.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...