култура 06 юли 2020 2020-07-06 2020-07-06 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbFJvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--727ba95428f29494da57dad6743f2547ead11aa9/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/pile-of-books.jpg

Burgas Reporter Ltd.

В Бургаско са издадени 235 книги за година

За една годна в област Бургас са издадени 235 книги с тираж 83.1 хил. броя и 19 брошури с тираж 8 хил. бройки.

Това показват данните на Териториалното бюро към Националния статистически институт за 12-те месеца на 2019 г.

В сравнение с 2018 г. броят на издадените заглавия на книги се увеличава с 67.9%, а средният тираж на една книга за областта през 2019 г. е 354 броя, като през предходната година е бил 195. Броят на издадените заглавия на брошури се увеличава близо четири пъти през отчетната година, като средният тираж на една брошура за областта е 418 броя.

В област Бургас относителният дял на броя на книгите е 2.7% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите - 2.1%.

През 2019 г. са издадени 8 регионални вестника с годишен тираж 876.9 хиляди. Спрямо годишния тираж на регионалните вестници общо за страната относителният дял на област Бургас е 5.9%. Спрямо предходната година годишният тираж на вестниците намалява с 13%.

Коментари

култура ...


региони ...


различно ...