култура 18 юни 2020 2020-06-18 2020-06-18 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDFuIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f526f2c2b2fe3df4747dc7ff34cb54a83e9b3f16/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/2%20press%20(7).jpg

Burgas Reporter Ltd.

Графитите от несебърските църкви ще бъдат събрани в дигитален архив

Върху стенописите и по фасадите на четири средновековни църкви в Несебър - „Св. Йоан Алитургетос”, „Св. Стефан”, „Св. Спас” и „Св. Тодор”, през различни исторически периоди са врязани няколкостотин графита.   

Те са датирани в периода XIV в. и първата половина на XIX в., но основната група са от XVII в. – първата половина на XIX в. Повечето от тях са изображения на кораби и представляват важен извор на информация за корабоплаването, корабостроенето, презморските контакти, поминъка и светогледа на нашите предци.

От 2018 г. изследователски екип от Музей „Старинен Несебър” и Центъра за подводна археология - Созопол, ръководен от Здравка Георгиева, прави редовни проучвания. Дейностите се финансират от Министерството на културата, с подкрепата на фондация „Балканско наследство“.

Един от съвременните методи за документиране на графитите от несебърските църкви е рефлексно-преобразувателна фотография (RTI). За този метод е характерно, че използва серия от поне 60 стандартни кадри на даден обект, заснет с помощта на стационарна камера и насочен светлинен поток от различен ъгъл и еднакво разстояние.

Целта е заснемането на тези интересни паметници със съвременни техники за археологическо изследване и документиране, за да се създаде дигитален архив на графитите. Така тези паметници, които с течение на времето постепенно се разрушават и изчезват, ще бъдат дигитализирани и ще бъдат публикувани по съвременен и общодостъпен начин. 

Коментари

култура ...


региони ...


различно ...