региони 10 ноем. 2017

В Бургаско ще се строят по-малко сгради, но с повече жилища в тях

Article image
Общинските администрации в област Бургас са издали разрешителни за строеж на 94 жилищни сгради, в които има 636 жилища, а разгърнатата им застроена площ (РЗП) в тях е 93 490 кв. м.

Данните са на Териториалното статистическо бюро и са за третото тримесечие на 2017 г. 

За същия период в региона са издадени строителни разрешителни за 48 други сгради, с 44 016 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 29.3%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 64.3%, а общата им застроена площ - с 95.1%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради спада с 58.3%, а тяхната РЗП - със 7.3%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намалява с 9.6%, докато жилищата в тях и тяхната РЗП се увеличават съответно с 25% и 10.8%. Регистриран е ръст на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 33.3%, а на тяхната РЗП - с 39.6%

През третото тримесечие на 2017 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 61 жилищни сгради с 208 жилища в тях и с 28 980 кв. м РЗП, на 3 административни сгради с 230 кв. м РЗП и на 28 други сгради с 19 991 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 48.3%, жилищата в тях - с 37.7%, а тяхната РЗП - с 35.7%. Броят на започнатите други сгради намалява със 74.8%, а общата им застроена площ - със 78.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 9.0%, жилищата в тях - с 27.0%, а общата им застроена площ - с 31.0%. Започнатите други видове сгради бележат ръст с 55.6%, а съответната им РЗП - със 109.7%.