региони 08 ноем. 2017

Ресторантьори и собственици на заведения очакват срив в бизнеса заради текстове в новия „Закон за защита от шума“

Article image
Част от подготвяните изменения в „Закона за защита от шума в околната среда“ пораждат сериозни притеснения сред собствениците на заведения и ресторанти.

Според тях в стремежа си да ограничат до минимум шумовото замърсяване законодателите не правят никаква разлика между курорти с национално значение и селишни образувания и затова подготвят еднакви ограничения за всички.

В проекта за изменение и допълнение на съществуващия закон се предвижда тотална забрана за излъчване на музика в заведения на открито през цялото денонощие.

Ограничения са заложени и за корабите и плавателните съдове за крайбрежни туристически пътувания и ескурзии. Те също нямат право да излъчват музика. Парадоксалното е, че този режим не важи за плавателни съдове на гранична полиция и на армията, но те така или иначе нямат нужда от музикално оформление в своята работа.

След запознаване с новите текстове, които в последно време създава работна група, представителите на бизнеса изразяват опасения, че процедурата по издаване на разрешителни се усложнява до степен на тежка бюрокрация и ще се превърне в нова административна тежест.

Ресторантьорите смятат, че новите текстове със сигурност ще доведат до сериозен отлив на клиенти в заведенията на открито.

Ето защо те предлагат ограничението за музика да важи за часовете от полунощ до 8 часа сутринта, а в частта за плавателните съдове да се налагат рестрикции за корабите, които влизат или излизат от пристанища.

Ако законът бъде приет в този му вид, абсолютно всяко едно заведение на открито ще бъде нарушител независимо от това дали е разположено в село, махала, град или курорт – сподели пред „Бургаски репортер“ собственик на заведения в летни и зимни курорти.

До дни се очаква представители на бранша да изразят официално своята позиция.

 автор: Красимир Калудов