региони 07 ноем. 2017

Експерти от сферата на водоснабдяването от Турция проведоха поредица от срещи в Бургаски регион

Article image
Обмяна на опит и споделяне на добри практики в областта на изграждането и поддържането на водоснабдителните и пречиствателни системи, управлението на водните обекти и превенция от наводненията беше поводът за гостуването в Бургаски регион на представители на ВиК Текирда /ТЕСКИ/.
 
Домакини на гостуващата делегация от югоизточната ни съседка бяха областният управител Вълчо Чолаков, кметът на община Карнобат Георги Димитров и изпълнителният директор на ВиК-Бургас инж. Ганчо Тенев.
 
В състава на делегацията от югоизточната ни съседка личаха имената на генералния директор на “ВиК” Текирда – д-р. Шафак Баша, придружен Ибрахим Февзи, Ертан Шерифоглу и Халид Филиз. 
 
Пред турските експерти инж. Ганчо Тенев презентира  работата на системите за управление и контрол на качеството, количеството и дебита на питейните води, водоснабдяване,  отвеждане на отпадъчните води и пречистването на отпадъчните води на територията на област Бургас. 
 
Като представител на по-малка административна единица  Георги Димитров определи доброто сътрудничество между община Карнобат и ВиК-Бургас като една от основните причини да бъде успешно реализирана сериозната инвестиционна програма за подмяна на комуникациите в Карнобат.  Ефектът от доброто партньорство е довел до намаляване на загубите на питейната вода и е създаване на  възможност да се пристъпи към мащабно извършване на основни ремонти на пътната инфраструктура.
 
Като част от графика на делегацията от Турция беше проведена и среща с областния управител Вълчо Чолаков, към която се присъединиха  проф.Иван Върляков – изпълнителен директор на РАО “Тракия “ и председателят на УС – Ангел Папазов. 
 
По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за сътрудничество, както и нови съвместни инициативи с турските партньори.
 
Работното посещение на гостите от Турция е поредната съвместна изява в резултат на партньорството между РАО “Тракия” и Асоциацията на общини от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ”, Турция