региони 05 окт. 2017

С над 10% скача цената на земеделската земя в Бургаско

Article image
Средната цена на един декар земеделска земя в област Бургас през 2016 г. е достигнала 588 лв., което е с 10.9% повече в сравнение с 2015 година. 

Спрямо средната стойност за страната (761 лв./дка) през 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Бургас е по-ниска с 22.7%. Това сочат данните на Националния статистически институт за миналата година. 

Сравнено с предходната година през 2016 г. увеличение се отчита на цената на постоянно затревените площи - със 146.0%, на лозята - с 50.2%, на овощните насаждения - с 43.9% и на нивите - с 9.4%.

През 2016 г. в област Бургас средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 32 лв., което е с 6.7% повече спрямо 2015 година (табл. 3). В сравнение със средната цена за страната (44 лв./дка), през 2016 г. цената на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Бургас е по-ниска с 27.3%.

За разглеждания период най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в община Камено - 41 лв., а най-ниска в община Руен - 21 лв. на дка