http://AutoDoc.BG
политика 07 сеп. 2017

"Слънчев бряг" АД се отчете: Дружеството с приходи от 1 476 000 лв.

Article image
„Слънчев бряг“ АД, което притежава инфраструктурата в едноименния курортен комплекс,  регистрира сериозно повишаване на приходите си за първото шестмесечие на 2017 г.

Дружеството регистрира приходи от дейността си в размер на 1 476 000 лв., което е с 231 000 лв. увеличение спрямо предходната 2016 г. 

Информацията дойде малко след като вицепремиерът Валери Симеонов обяви в Бургас, че предприятието трябва да бъде закрито, тъй като то не генерира почти никакви приходи, но за сметка на това е отговорно за организирането на „алкохолните турове”.

„Широко дискутираните т. нар. „бар кролове“, които тур оператори провеждат на територията на комплекса, бележат спад. „Слънчев бряг“ АД администрира провеждането на тези публични прояви с цел тяхната регистрация и подаване на информация към ресорните институции като Национална агенция по приходите, ОД на Полиция и Агенция Митници.”, уточняват от дружеството.

От АД-то уточняват, че през 2017 г. приходите от такава дейност възлизат на 6 350 лв. или приблизително 120 тура. За сравнение през 2011 г. (от началото на регистрирането им) са били провеждани по 750 подобни инициативи. 

„Данните показват голям спад при провеждането на тези събития, които традиционно, преди да започнат да бъдат администрирани от дружеството, събираха големи групи туристи и водеха до негативен имидж на курорта. Чрез контрола, осъществяван от „Слънчев бряг“ АД, провеждането им вече не е атрактивно и е със затихващи функции.”, уточняват още от предприятието.

От „Слънчев бряг“ АД уточняват още, че дружеството не инкасира приходи от данъци на собственици и живеещи на територията на комплекса. Всички данъци и такси се плащат на Община Несебър. „Слънчев бряг“ АД също внася данъци и такси съгласно ЗМДТ, като през 2016 г. те са били в размер на 90 хил. лв. В същото време обаче дружеството, което е 75% собственост на държавата, е ангажирано с поддържка на инфраструктура – улици, осветление, маркировки, зелени площи, подсигуряване на сигурността на курорта, видео наблюдение и т.н., което към момента се извършва със собствени средства чрез дейности, одобрени в Общите условия на „Слънчев бряг“ АД. 

Разходите на дружеството, собственик инфраструктурата на територията на най-големия курорт у нас Слънчев бряг, също намаляват през текущата финансова година в сравнение с предходната. 

Припомняме, че като акционерно дружество, с мажоритарен собственик Министерство на туризма, „Слънчев бряг“ АД подлежи на мониторинг и контрол от Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Агенция за държавен и финансов контрол и всички други ресорни и компетентни институции в Република България, които осъществяват постоянни проверки.