икономика 15 юни 2017

113 административни услуги ще бъдат оптимизирани или ще отпаднат

Article image
60% от административните услуги, които предоставя Министерството на икономиката ще бъдат подложени на промяна.
 
Целта на министър Емил Караниколов е да бъде облекчена административната тежест върху бизнеса.
 
Промяната включва отпадане на услуги, намаляване на изискваните  документи, намаляване на такси, съкращаване на срокове и служебно предоставяне на информация.
 
Въз основа на изготвен анализ са предложени корекции в 113  административни услуги, като от тях  67 броя такси са ще бъдат намалени , а за 21 услуги таксата напълно ще  отпадне.
 
При 15  услуги и режими ще бъдат намалени изискваните документи, а 8 от услугите и режимите  напълно ще отпаднат. Сроковете предложени за намаляване са    23, а служебно предоставяне на изискуемите документи са 14 на брой. 
 
По данни на администраторите на режими се очаква редуциране на пряката финансова административна тежест за бизнеса с около 200 хил.лв. годишно.