политика 09 юни 2017

Над 200 млн. лв. се вливат в туризма от ОП "Региони в растеж"

Article image
В програмния период до 2020 г. Министерството на регионалното  развитие и благоустройството ще подкрепи развитието на туризма с над 200 млн.лв.  

Това заяви зам.-министърът на МРРБ Деница Николова по време на Четвъртия конгрес на Националния борд по туризъм.

Средствата са от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Инвестициите обаче ще се извършват по нов модел– на основата на нисколихвено кредитиране, за да има възможност за възвращаемост на инвестициите, като се генерират средства за реинвестиции в период от 15-20 години. 

„Моделът, за финансиране, който имахме за безвъзмездно финансиране, не беше сред най-ефективните. Можем чрез приходите на  интегрирани проекти за туризъм да генерираме по-мащабни инвестиции, можем да привличаме и частни партньори в изпълнението и реализацията им“, обясни заместник-министърът.

Тя допълни, че съгласно модела, финансовият ресурс в новия програмен период ще се разпределя от три фонда, а там където няма достатъчно генерирани приходи ще има подкрепа от държавата. 

„Логиката е приходите, които генерират проектите да се мобилизират, инвестициите да се възвръщат за във фондовете и да се реинвестират в нови и по-мащабни проекти в подкрепа на сектор туризъм“, обясни Деница Николова.

По думите й България има потенциала да се превърне в елитна туристическа дестинация, защото притежава богато културно-историческо наследство, на което завиждат много държави.