икономика 08 юни 2017

Българският пазар на труда се «отваря» сериозно за работници извън ЕС

Article image
 
Значителни облекчения за българските работодатели, които са се насочили към специалисти извън страни от ЕС, предвиждат промените в «Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност», които днес прие правителството.
 
Очаква се процедурата за регистрация на сезонни работници от държави извън ЕС за период до 90 дни да бъде опростена максимално.
 
Помените ще доведат и до улесняване на  процедурата за даване на достъп до пазара на труда за висококвалифицирани чужди специалисти, както и за получаване на Синя карта на ЕС, без да се засягат правата на българските работници.
 
С новите текстове практически отпада досегашното изискване работодателите да представят документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на чуждите работници, които искат да наемат за сезонна работа до 90 дни в рамките на 12 месеца. 
 
Ще бъде премахнато и зискването към представената обосновка за краткосрочно наемане на чужденци да се прилагат копия от обяви в интернет, местни и национални медии.
 
Промените ще дадат възможност на работодателите в туристическия сектор да наемат своевременно необходимата им временна и краткосрочна работна сила, като се запази качеството на предлаганите услуги и ръстът на чуждестранните туристи в България. r