ориентири 26 юни 2024 2024-06-26 2024-06-26 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbmlDIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--290d6fe2b6f4b17540aae097430a2a8b4cbf26ff/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/P6293390.JPG

Burgas Reporter Ltd.

Първа важна стъпка към облекчаване на трафика от и за к-с „Меден рудник“

Със свое решение Общинският съвет в Бургас одобри изработването на проект за промяна на Подробен устройствен план /план за улична регулация (ПУП-ПУР) в обхват на регулационния план на зона „А“ и зона „Д“ по плана на ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас и част от регулационния план на Промишлена зона „Юг – Запад“, гр.Бургас/.

По този начин беше направена важна кръчка към обособяване на две кръгови кръстовища и промяна нап улична регулация.

В рамките на проекта ще се обособи кръгово кръстовище на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път II-79) при разклона за кв. Горно Езерово, гр.Бургас, т.е преди Капчето и  ново кръгово кръстовище при о.т.7 при пресичането на бул. „Захари Стоянов“ (републикански път II-79) с ул. „Георги Попаянов“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас.

Прогнозите са, че двете нови съоръжения ще разтоварят трафика и ще намалят автомобилните задръствания към и от най-големия жилищен комплекс в Бургас.

 

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...