Минута за размисъл 09 ноем. 2022 2022-11-09 2022-11-09 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdkY5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f7dbfd17ae6db229f01b02b8cb482151ccbfaa09/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/3.6%20%D1%81%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Удзъ

" Колкото по-малко са войните и победите, толкова по-добре. Умният владетел воюва малко и така запазва силите на държавата си, това му дава възможност да заеме положението ба - на вледетел хегемон, т.е глава на съюза на владетелите. А когато владетелят е още по-предпазлив и се стреми да воюва още колкото се може по-малко, силите на държавата му в сравнение с останалите държави, изтощени от войните, ще нараснат дотолкова, че той без особен труд ще достигне положението уан, т.е на могъщ владетел. Най-много постига онзи, който воюва само тогава, когато е абсолютно неизбежно. Такъв владетел може да заеме положението ди, т.е на върховен владетел"

Днес ще прелистим "Канони на войната", древен трактат, написан от китайския мислител Удзъ

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...