dev.says |> hello(:world) 26 ян. 2020 2020-01-26 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBalUvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2eb43d5a1cfee3adfd25bac1a1e630067799866d/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/main_img_36792.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Чуждестранните инвестиции в Бургаско с ръст от 9% за година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Бургас през 2018 г. са били в размер 2 059.4 млн. евро.

По данни на Националния статистически институт това е с 9.1% повече в сравнение с 2017 година.

Най-голям е обемът на направените чуждестранни инвестиции в сектор „Индустрия“ - 1 547.1 млн. евро, което е 75.1% от общия обем на ПЧИ. Спрямо 2017 г. относителният му дял намалява с 1.5 процентни пункта.

На второ място след промишлеността по вложени чуждестранни инвестиции към 31 декември 2018 г. се нарежда отрасъл „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство“  - 235.5 млн. евро, или 11.4% от общите инвестиции. Спрямо 2017 г. относителният му дял намалява с 0.1 процентни пункта.

В сектор „Операции с недвижими имоти“ са направени 10.1% от общите ПЧИ в областта. Спрямо 2017 г. относителният дял на ПЧИ в този сектор се увеличава с 1.7 процентни пункта.

По окончателни данни през 2018 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са 1 229.0 млн. лева.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство“ - 422.0 млн. лв., или 34.3% от общия обем на направените инвестиции през годината.

Спрямо 2017 г. показателят бележи спад от 5.6 процентни пункта. На второ място е сектор „Индустрия“ с 352.0 млн. лв., или 28.6% от общия обем, като се отчита намаление от 3.5 процентни пункта спрямо 2017 година.

Разходите за ДМА в сектор „Строителство“ са 130.1 млн. лв., или 10.6%, като спрямо 2017 г. относителният му дял се увеличава с 3.6 процентни пункта.

Коментари

dev.says |> hello(:world) ...


Минута за размисъл ...


Евроизбори 2019 ...