ориентири 20 юли 2022 2022-07-20 2022-07-20 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBclI4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--8513e963f48b4b5d3972b0a0d5f1dc3ac9d19856/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/717.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Общината започва кампания за ремонтиране на сгради-паметници на културата

Община Бургас започва кампания за възстановяване на стари сгради – паметници на културата, които са в лошо състояние.

Къщите са частна собственост, намират се под контрола на Националния институт за недвижимо културно наследство, но собствениците на някои от тях не полагат никаква грижа за своите имоти.

В седем от случаите от администрацията са издали предписания, но стопаните на сградите не са предприели нищо по обновяването на постройките.

При това положение от Община Бургас ще бъдат извършени ремонти, но след това ще бъдат заведени съдебни искове срещу собствениците за възстановването на разходите.

Общо 223 са сградите в центъра на Бургас, които са единични недвижими културни ценности .

За да бъде извършен какъвто и да е ремонт, собствениците трябва да поискат и получат становище от Националния институт за недвижимо културно наследство.

От всички сгради с такъв особен статут 140 са в добро техническо състояние. Те са реставрирани и имат добър общ вид.

Проверката е установила, че седем са в опасно състояние, с компрометирани фасади и конструкци, а други 40 сгради са в лошо състояние на фасадата с обрушени мазилки и повредени покривни конструкции.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...