ориентири 10 март 2022 2022-03-10 2022-03-10 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbUo3IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d5551495379f6c5d465e6969580e40447fa3cd3d/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/20180702_121114.jpg

Burgas Reporter Ltd.

397 036 529 лева е рамката на проекто-бюджета на община Бургас за 2022 год.

Очакваните приходи в бюджета на община Бургас за 2022 год. са 397 036 529 лева. От тях приходите за местни дейности са планирани да достигнат 159 264 050 лева, а делегираните държавни средства се очакват да достигнат 163 772 479 лева

В общинските приходи перото от имуществени други данъци е изчислено на 46 040 000 лв.

Прогнозните стойности на доходите от общинската собственост  възлизат на  20 860 500 лв.

В Бюджет 2022 са заложени глоби, санкции и наказателни лихви за 3 330 000 лв.

Прави впечатление това, че в сферата на образованието са предвидени разходи в размер на 138 532 142 лв. Това означава, че Община Бургас ще инвестира в тази сфера 42,9% от своя бюджет.

За здравеопазване осигурените средства ще достигнат 10 201 566 лв., за култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело общо 15 977 476 лв.

Капиталовите разходи ще достигнат 52 594 567 лв. за годината. Средствата ще бъдат инвестирани в:

Основен ремонт улица "Климент Охридски"

 Основен ремонт спортна зала "Младост"

 Шумозаглушителни екрани на път І-9, Бургас

Проектиране и изграждане на нова улица в пром.зона "Север"

Проект за улица и велоалея кв.Лозово

Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци

 Проектиране и изграждане на система за подземно събиране на отпадъци

Парк и спортен комплекс в к-с Меден рудник

 Младежки център в кв.12 Меден рудник

 Изграждане на защитена Лодкостоянка "Бункера“

 Изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни комплекси, съоръжения и детски площадки

Укрепване подпорната стена в „Приморски парк“

Обновяване на многофамилни жилищни сгради - II етап

Изграждане на нов корпус в детска градина ”Надежда”, к-с ”Меден рудник”

 

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...