ориентири 02 ян. 2022 2022-01-02 2022-01-02 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDk2IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b7b8358282d5dd52ff55834f7899c544c5b4c228/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/20180702_121101.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Потребителите на природен газ посрещнаха Новата година с по-високи цени

В първия ден на 2022 год. Комисията за енергийно и водно регулиране утвръди цена на природния газ  в размер на 133,41 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).  За предходния месец декември утвърдената от регулатора цена беше  102,33 лв./MWh.  

Увеличението е почти с 30%.

Като причина за повишението на цената се посочва нарастване на цените на международните газови пазари, които в определени дни са достигали исторически нива от 180 евро/MWh.

В тази ситуация, според енергийния регулатор, е наложително спешно да бъде утвърден механизъм за компенсиране на топлофикационните дружества и всички останали потребители на природен газ в страната. Възможно е да се стигне до тежка междуфирмена задлъжнялост, което крие рискове за цялата енергийна система и за икономиката на страната, коментира председателят на КЕВР.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...