Минута за размисъл 17 окт. 2021 2021-10-17 2021-10-17 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBblI1IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--1484c0f965c46075b08b74adab872489e3ee646c/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/20210909_074813.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Джон Стайнбек

"И навсякъде хората го питаха защо е тръгнал пеш. Тъй като обичаше истината, той се мъчеше да обясни. Казваше, че е нервен и освен това иска да разгледа страната, да усети мириса на пръстта , да погледа тревите, птиците и дърветата, да вкуси земята, а това не можело да стане другояче, освен ако не тръгнеш пеша. И понеже казваше истината, хората не го харесваха. Мръщеха се, клатеха глави, плескаха се по тила и се смееха, като си даваха вид, че смята това за лъжа и са хванали лъжеца. А някои, уплашени за дъщерите и синовете си, го пъдеха, отпращаха го да си върви и го съветваха за негово добро повече да не се навърта из техния край. Така Док престана да казва истината. Разправяше, че се е хванал на бас и че се е зарекъл да спечели сто долара. Тогава всички го харесваха и му вярваха.

Днес ще прелистим прекрасния роман "Улица Консервна" на Джон Стайнбек. И ще останем там някъде из страниците му за поне една минута, в която ще размишляваме за света и за хората...

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...