ориентири 19 авг. 2021 2021-08-19 2021-08-19 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbnA0IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--e4b65abd0e2295e03e517c8730354419afc4ffc4/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/IMG_4101.JPG

Burgas Reporter Ltd.

Областният управител изиска стриктно спазване на противоепидемичните мерки

Заповед за стриктно спазване на противоепидемичните мерки, въведени от министъра на здравеопазването, издаде областният управител проф. Мария Нейкова.

Тя се отнася до  всички физически и юридически лица, които са собственици или управители на обекти от туристическия и туроператорския бранш, заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, както и обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите.

Заповедта задължава браншовите организации да информират членовете си и потребителите на предоставяните от тях услуги, както и да организират и да следят спазването на противоепидемичните мерки.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед ще бъде осъществяван от  РЗИ Бургас, ОДМВР-Бургас и ОДБХ-Бургас.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...