икономика 11 авг. 2021 2021-08-11 2021-08-11 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa2w0IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--3aa72e8a4ef8b2d120a044c264f07e2825a4a077/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/burgas6.jpg

Burgas Reporter Ltd.

За второто тримесечие в област Бургас е започнал строежът на 88 сгради

През второто тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 118 жилищни сгради с 435 жилища в тях и 52 053 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 31 други сгради с 7 481 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 18.6%, жилищата в тях - с 1.1%, както и общата им застроена площ - с 16.1%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са с 22.5% по-малко, a тяхната РЗП със 72.0%

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 37.2%, жилищата в тях - с 27.9%, а разгънатата им застроена площ - с 39.2%. Регистриран е спад на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 16.2%, както и разгънатата им застроена площ - с 67.1%

През второто тримесечие на 2021 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 88 жилищни сгради с 569 жилища в тях и с 60 125 кв. м РЗП и на 32 други сгради с 34 730 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 27.3%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 29.3%, а тяхната РЗП - с 1.8%. Броят на започнатите други сгради са по-малко с 5.9%, а общата им застроена площ - с 49.5%.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 29.4%, жилищата в тях - със 147.4%, както и общата им застроена площ - с 97.7%. Започнал е строежът на 68.4% повече други видове сгради с 24.9% по-малка РЗП.

Коментари

икономика ...


ИНИЦИАТОРИТЕ ...


политика ...