икономика 27 май 2021 2021-05-27 2021-05-27 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaUYxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--289013db3768c3f13cc1d03b0c3582810a35cd9d/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/plaj_sever_burgas.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Държавата предлага на концесионерите по-ниски такси за плажни принадлежности

Министерският съвет реши да отправи предложение до концесионерите на морски плажове за намаляване на единичните цени на плажни принадлежности – чадъри и шезлонги, за летен сезон 2021.

В случай, че максималните цени не са определени в договора, ще се вземе предвид таксата, която се е вземала през 2019 г. Идеята е, чрез намаляването на тези цени да се понижи размерът на концесионното им възнаграждение или плащане.

За целта концесионерите, желаещи да приемат предложението, следва да поемат задължение да намалят цените на плажните принадлежности в диапазон от 50% до 100%, вследствие на което концесионното им възнаграждение или плащане ще бъде намалено с процент, равен на изложения от тях, в изрично уведомление до министъра на туризма. Изменението на съответния концесионен договор се оформя чрез сключване на допълнително споразумение с министъра на туризма, в срок до 10 дни от получаване на уведомлението.

„Намаляването на концесионното възнаграждение или плащане, извършено в съответствие с намалението на цените на плажните принадлежности, ще се прилага само ако за периода от сключване на допълнително споразумение за изменение на концесионния договор до 1 октомври 2021 г. концесионерът е предоставял чадъри и шезлонги на цени, които са не по-високи от определените с допълнителното споразумение и в случай, че за неизпълнение на това условие няма установен ред в концесионния договор или в допълнително споразумение”, посочват от пресцентъра на Министерски съвет.

Намаленият размер на концесионно възнаграждение или плащане за 2021г. следва да бъде заплатен от съответния концесионер в срок до 30 ноември 2021г.

Коментари

икономика ...


Предсрочни парламентарни избори 2021 ...


политика ...