икономика 23 май 2021 2021-05-23 2021-05-23 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdjUwIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--68eff466a7b8612639502c7a3ab31b94bd309677/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/thumb_834x469_itemitembednost.jpg

Burgas Reporter Ltd.

29% от населението в Бургаско живее под линията на бедността

Линията на бедност в област Бургас е 454.17 лв. средно месечно на лице от домакинство.

Данните на Националния статистически институт показват, че през 2020 г. под прага на бедността са били 29% от населението в региона.

Сравнено с предходната година размерът на линията на бедност за областта се увеличава с 9.4%, a общо за страната - с 9.2%. Относителният дял на бедното население в областта се увеличава с 8.9 процентни пункта.

В Бургаско относителният дял на бедност при мъжете е 27.3%, а при жените - 30.6%. Разликата в равнището на бедност между двата пола е 3.3 процентни пункта при 4.1 процентни пункта за страната (мъже - 21.7% и жени - 25.8%). В сравнение с 2019 г. в област Бургас делът на бедните при мъжете се увеличава с 9.6 процентни пункта, а при жените - с 8.4 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 г. в област Бургас показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 29% до 32.9%, или с 3.9 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 45.9%, или с 16.9 процентни пункта.

През 2020 г. най-висок размер на линия на бедност има област София (столица) - 718 лв., с равнище на бедност 22.5%, а с най-нисък размер на линията на бедност са областите Видин - 297 лв. и Монтана - 270 лв. с равнище на бедност - съответно 23 и 29.4%.

През 2020 г. област Бургас се нарежда на 7-мо място в страната по размер на линия на бедност - 454 лв. след област Стара Загора (465 лв.) и преди област Русе (445 лева). През 2019 г. областта е била на 9-то с 415 лева.

Най-голям брой лица изпитват ограничения по отношение на възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (48.2%) и на почивката извън дома (45.2%).

Успоредно с това 0.3% от лицата не могат да си позволят цветен телевизор, 3.4% - телефон, вкл. мобилен, 8.1% - автоматична пералня, 12.5 - автомобил, а 29.7% - потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден. 29.6% от лицата в домакинствата в област Бургас изпитват затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището, а 29.7% се ограничават при отоплението на жилището си.

През 2020 г. 21.9% от населението на област Бургас живее с материални лишения и намалява спрямо предходната година с 0.8 процентни пункта.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2020 г. в област Бургас относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 23.5%, а за 5.2% от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини.

През 2020 г. 71.4% от децата живеят без материални лишения.

Коментари

икономика ...


Предсрочни парламентарни избори 2021 ...


политика ...