икономика 21 фев. 2021 2021-02-21 2021-02-21 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb0J4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--abec37e5f5bf21d0ed933e497bd455b7b213c255/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/druskininkai-hotel-vita-51.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Най-голям е спадът на наетите в Бургаско в сферата на туризма

Заради ударът, който пандемията от коронавирус нанесе върху туристическия бранш, както и заради факта, че област Бургас е преди всичко лятна дестинация, най-голямо намаление на наетите лица в региона има в сферата на „Хотелиерството и ресторантьорството“.

Това показват данните на Националния статистически институт за месец декември на 2020 г.

Спад има още при икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“.

Статистиката показва, че наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2020 г. намаляват с 6.0 хил., или с 5.4%, спрямо края на септември 2020 г., като достигат 105.1 хиляди.

Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

В края на декември 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 3.9 хил., или с 3.6%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Селско, горско и рибно стопанство“, „Култура, спорт и развлечения“, и „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, а най-голямо намаление - в „Операции с недвижими имоти“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 17.9% и 16.9%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2020 г. областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

Коментари

икономика ...


ИНИЦИАТОРИТЕ ...


политика ...