икономика 11 фев. 2021 2021-02-11 2021-02-11 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdjF3IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--482f183a1f225ce7f245c1dbcb91e85172820ff9/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/Zlatko%20Dimitrov%20(2).jpg

Burgas Reporter Ltd.

Въпреки COVID „Слънчев бряг” АД излезе на печалба

Макар че изминалата година беше изключително тежка за туристическия сектор заради пандемията от коронавирус, „Слънчев бряг“ АД отчита печалба от  481 000 лв. за 2020 г.

 Това се дължи основно на целенасочените усилия на ръководството на дружеството, което в последните 10 години усилено работи в посока за излизане от усложненото финансово състояние.

„Това е символичен момент, имайки предвид, че „Слънчев бряг“ АД с години бе сочено като губещо, заради редица проблеми, натрупани в миналото“, коментира Златко Димитров, изпълнителен директор. От 2010 г. до момента загубите са намалени с 8 000 000 лв. Акционерното дружеството е 75% собственост на Българската държава, а останалите 25% от акциите са на 24 юридически и 4 224 физически лица.

За сравнение през 2019 г., „Слънчев бряг“ АД регистрира счетоводна загуба от 543 000 лв. Въпреки това, дружеството все още е изправено пред предизвикателствата за справяне с кризата, причинена от COVID пандемията.

Само за миналия летен туристически сезон приходите от сезонни дейности са намалели общо с 1 069 000 лв., заради отстъпките, които „Слънчев бряг“ АД направи към бизнес операторите в комплекса и редуцирания обем от сезонните дейности.

Припомняме, че всички цени за ползване на инфраструктурата и услуги в курорта за сезон 2020 бяха намалени с до 50%, в това число платеното паркиране и цените за тротоарно право.

„Слънчев бряг“ АД посрещна тази криза в най-стабилното си финансово състояние в последните 10 години и това ни даде възможност да направим отстъпки към представителите на бизнеса в комплекса, както и да продължим инвестициите в инфраструктурата“, допълва Златко Димитров.

Намалението в приходите през 2020 г. отчетливо се вижда в цифрите за ползване на транспортната инфраструктура, които са намалели с 591 000 лв. в сравнение с 2019 г. Вторият осезаем спад е в приходите от тротоарно право, които заради намалените цени бележат спад с 235 000 лв., отчитат от дружеството.

За да компенсира тези загуби в следствие на кризата в сектора през 2020 г., дружеството редуцира разходите си, както и започна да извършва със собствен ресурс редица дейности, за които до момента са били използвани външни изпълнители.

 „Отчитането на печалба за 2020 г. въпреки трудностите, е ясна индикация за напредъка, който продължаваме да постигаме, оставяйки проблемите с наследството от миналото зад гърба си. В същото време желанието ни е да успяваме да правим все по-големи инвестиции в инфраструктурата в Зона Изток на комплекса, което да бъде от полза както за бизнеса, който работи на територията на Слънчев бряг, така и за туристите“, добавя Златко Димитров, изпълнителен директор.

Активите на „Слънчев бряг“ АД включват земя, сгради, алеи, тротоари, водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, техника. Дружеството отговаря за инвестициите и поддръжката на инфраструктурата, в това число и за видеонаблюдение и пропусквателен режим в Зона Изток в комплекса. То обезпечава поддръжката на инфраструктурата, както и всички останали извършвани разходи за дейността си, със собствени оборотни средства, генерирани от стопанската си дейност.

Коментари

икономика ...


Парламентарни избори 2021 ...


политика ...