икономика 10 фев. 2021 2021-02-10 2021-02-10 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdlZ3IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2f70952c7934b13c7fdff69c66cdea6283000c32/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/burgas6.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Броят на започнатите строежи в Бургаско се увеличава

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 125 жилищни сгради с 496 жилища в тях и 60 393 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 57 други сгради с 97 898 кв. м РЗП.

Според данните на Националния статистически институт (НСИ) спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 11.6%, докато броят на жилищата в тях намалява с 29.7%, а общата им застроена площ - с 30.5%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради са повече с 39.0%, a тяхната РЗП над два пъти.

За същия период на територията на област Бургас е започнал строежът на 105 жилищни сгради с 963 жилища в тях и със 73 119 кв. м РЗП и на 21 други сгради с 50 328 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са повече с 54.4%, броят на жилищата в тях - със 102.3%, а тяхната РЗП - с 13.9%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 31.3%, докато общата им застроена площ намалява със 76.0%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 14.1%, жилищата в тях - с близо три пъти, а общата им застроена площ - със 107.5%. Започнатите други видове сгради бележат спад с 46.2%, а съответната им РЗП - с 3.1%.

Коментари

икономика ...


Парламентарни избори 2021 ...


политика ...