икономика 26 ян. 2021 2021-01-26 2021-01-26 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbGx3IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--45ae90d3a0629e1ffb64626977d902e137392bf2/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/burgas6.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Ето какви чуждестранни инвестиции е привлякъл Бургас през 2019 г.

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Бургас са нараснали с 3,8%.

Данните са на Националния статистически институт и се отнасят за 31 декември 2019 г., сравнено с предходната година.

За разглеждания период ПЧИ възлизат на 2 137.1 млн. евро. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 8.4%. По размер на чуждестранните инвестиции област Бургас се намира на второ място в страната.

Най-голям е относителния дял на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността. На второ място се нарежда секторът на услугите – търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – с 233.2 млн. евро, като спрямо 2018 г. намаляват с 1%.

Обемът на направените ПЧИ в сектор „Операции с недвижими имоти“ е 181.3 млн. евро. Спрямо предходната година ПЧИ в този сектор намаляват с 12.8%.

По окончателни данни през 2019 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са 1 041.2 млн. лева. Техният дял в общия размер на направените разходи за дълготрайни материални активи в страната е 4.8%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ – 346.7 млн. лв., или 33.3% от общия обем на направените инвестиции през годината. Спрямо 2018 г. показателят бележи спад от 1%.

На второ място е сектор „Промишленост“ с 288.9 млн. лв., или 27.7% от общия обем, като се отчита намаление от 0.9 процентни пункта спрямо 2018 година. Разходите за ДМА в сектор „Строителство“ са 119.7 млн. лв., или 11.5%, като спрямо 2018 г. относителният му дял се увеличава с 0.9 процентни пункта.

Регистрирана е промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2019 г. по видове. Спрямо 2018 г. се наблюдава спад на относителният дял на направените инвестиции за „закупуване на земя“ с 6.7 процентни пункта и на „машини, производствено оборудване и апаратура“ - с 1.3 процентни пункта.

Същевременно се наблюдава увеличение на относителния дял на „сгради, строителни съоръжения и конструкции“ с 5.6 процентни пункта, на „други разходи“ - с 2.2 процентни пункта и на „транспортни средства“ - с 0.2 процентни пункта.

Коментари

икономика ...


Парламентарни избори 2021 ...


политика ...