Минута за размисъл 14 ноем. 2020 2020-11-14 2020-11-14 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDV0IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--4a2f642292ce41c3f43ace35691c1120dd72822c/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/20200623_072712.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Айн Ранд

"Това е ужасът, който Робин Худ е обезсмъртил като идеал за правдивост. Разправят, че се е борил срещу управниците -мародери и е връщал ограбеното на жертвите им, но не това е значението на легендата, която е оцеляла. Помнят го не като защитник на собствеността, а като защитник на нуждата, не като защитник на ограбените, а като доставчик на бедните. Смятат го за първия човек, който си е направил ореол от добродетел, прасктикувайки благотворителност с богатство, което не притежава, раздавайки стоки, които не е произвел, карайки другите да плащат за лукса на неговото съжаление. той е човек, превърнал се в символ на идеята, че нуждата, а не постиженията, са източник на права, че не трябва да произвеждаме, а само да искаме, че спечеленото не ни принадлежи, за разлика от неспечеленото"

Ако прелистите страниците на романа "Атлас изправи рамене" на Айн Ранд, може би някои от прозренията на авторката ще ви се сторят крайни, но ако чуете, видите или прочетете в новините как един управник пътува из страната и буквално раздава пари, тогава може би осъзнаете, че писателката не е казвала своите думи съмсем без основание. 

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...