икономика 23 авг. 2020 2020-08-23 2020-08-23 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbWhxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c2281bc83235f3f157dcf3c6813ad776149e2b83/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/burgas9.JPG

Burgas Reporter Ltd.

За година наетите лица в област Бургас намаляват с 15%

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2020 г. се увеличават с 4.6% спрямо края на март 2020 г., като достигат до 111.9 хиляди.

Наетите лица в частния сектор се увеличават с 6.2% (до 84.2 хил.), докато в обществения сектор намаляват с 0.2% (до 27.7 хиляди).

В сравнение с юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас намаляват с 15%. Наетите лица в частния сектор намаляват с 18.5%, а в обществения сектор - с 2.2%.

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2020 г. с 1.7% и достига 1 082 лева. В обществения сектор средната месечна заплата се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2020 г. с 3.1% (1 245 лв.), а в частния сектор - с 0.9% (1 024 лв.).

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 5.2%, съответно в обществения сектор увеличението е с 8.5%, а в частния - с 3.1%

Коментари

икономика ...


AutoDoc ...


политика ...