икономика 10 авг. 2020 2020-08-10 2020-08-10 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdHhwIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--7e83146656e8230442e4630e1161cc662fccadb8/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/burgas6.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Издадените разрешителни за строеж в Бургаско с 41.5% по-малко за година

През второто тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 86 жилищни сгради с 340 жилища в тях и 37 405 кв. м разгъната застроена площ (РЗП).

Това сочат данните на Териториалното бюро на Националния статистически институт.

За същия период са издадени разрешителни за строеж и на 37 други сгради с 22 738 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 1.1%, жилищата в тях - с 49.7%, а общата им застроена площ - с 45.3%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради са по-малко с 11.9%, а тяхната РЗП - с 13.9%

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 41.5%, жилищата в тях - с 23.6%, а общата им застроена площ - с 34.7%.

Регистриран е спад на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, с 36.2%, а на тяхната РЗП - с 60.6%

През второто тримесечие на 2020 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 68 жилищни сгради с 230 жилища в тях и с 30 414 кв. м РЗП и на 19 други сгради с 46 227 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 27.7%, жилищата в тях - с 62.7%, а тяхната РЗП - с 54.5%. Броят на започнатите други сгради намалява с 40.6%, а общата им застроена площ - с 45.0%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 24.4%, жилищата в тях - с 43.3%. а общата им застроена площ - с 37.1%. Започнатите други видове сгради бележат спад с 26.9%, докато общата им застроена площ се увеличава със 115.7%.

Коментари

икономика ...


AutoDoc ...


политика ...