Минута за размисъл 04 юли 2020 2020-07-04 2020-07-04 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa1JvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--caf1fa7d4a4970a48fd8ff9df669fd50cac9ebe5/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/IMG_6701.JPG

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Гуей Гудзъ

"Мъдрият прави плановете си тайно, затова и го наричат "божествен". Плановете му се осъщестяват пред очите на всички, затова го наричат "сияен". Когато казват "работата се върши цял ден", има се предвид натрупването на добра сила /дъ/. От това народът получава покой, но сам не знае на какво дължи тази благодат. Подир онзи, който натрупва в себе си добра сила, народът върви сам и без принуда и при това сам не знае защо"

Днес ще прелистим страниците на китайския трактат Гуей Гудзъ, посветен на различните страни на управлението. Той ще ни покаже, че мъдрост има и извън Лао Дзъ и Сун Дзъ...

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...