икономика 28 май 2020 2020-05-28 2020-05-28 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcWxtIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--7fd3950e742193046ec591c800ed2aef61d2401e/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/IMG_7028.JPG

Burgas Reporter Ltd.

Икономически облекчения за граждани и стимули за бизнеса бяха въведени в Бургас

Таксите за поставяне на маси на открито ще бъдат намалени с 20% в срок от 2 месеца, след отмяна на обявено от НС извънредно положение.

Промяната се отнася за лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и за собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ, които към 13.05.2020 г. нямат задължения към Община Бургас.

Пропорционално ще бъдат намалени цените на услуги, които се събират от общинските предприятия, за ползване на стопанисваните от тях обекти.

Ще бъдат и намалени с 50%  таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение.

Облекчението важи за юридически лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи по реда на Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на община Бургас

Извънредната докладна с антикризисни мерки, която беше подкрепена при гласуването на последната сесия,  беше внесена от съветници от ГЕРБ с цел да донесе облекчения и подкрепа за местния бизнес и за провеждането на събития на територията на община Бургас.

По своя дух и логика част от идеите, заложени в предложенията на мнозинството, се дублираха с внесеното по-рано от съветника Живко Табаков и от колегите му предложение за икономически мерки в помощ на бургаския бизнес.

 

 

Коментари

икономика ...


AutoDoc ...


политика ...