Минута за размисъл 19 май 2020 2020-05-19 2020-05-19 https://www.burgas-reporter.comhttps://burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa0ZtIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0ce1beb63eb58cfdc2bf70f2c3a18bc17a954131/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/20190701_152154.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Айн Ранд

"...те бяха нов биологичен вид, бизнесмени-улични бандити, които оставаха в даден бизнес само за по една сделка, които нямаха ведомости за заплати, нямаха задължения, имоти, оборудване, чийто единствен актив и единствена инвестиция беше стоката, наречена "приятелство". Това бяха хората, които се описваха с официалните речи като "прогтресивните бизнесмени на нашата динамична епоха", но които хората наричаха "връзкарчетата" - видът включваше много породи: "транспортни връзкари", "стоманени връзкари", "петролни връзкари", връзкари за вдигане на заплатите", "връзкари за спиране на присъди" - хора, които бяха динамични, които се стрелкаха насам натам из страната, когато никой друг не можеше да мръдне, хора, които бяха активни и безмозъчни, но активни не като животни, а като нещо ,което се храни, расте и движи, черпейки сили от неподвижни трупове"

Днес ще намерим още една минута за размисъл в романа "Атлас изправи рамене" на американската писателка Айн Ранд...

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...