икономика 10 фев. 2018

Увеличават се разрешителните за строежите на жилищни сгради в Бургаско

Article image
Общинските администрации в област Бургас са издали разрешителни за строеж на 123 жилищни сгради с 531 жилища в тях и с 68 239 кв. м разгъната застроена площ (РЗП).

Данните са на Териториалното статистическо бюро и се отнасят за четвъртото тримесечие на 2017 г. 

За същия период разрешителните за административни сгради са три на брой, като РЗП в тях е 9 148 кв. м РЗП. Издадени са разрешителни за строеж и на още 57 други сгради, с 35 625 кв. м РЗП в тях. 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 30.9%, докато броят на жилищата в тях е по-малко с 16.5%, а общата им застроена площ - с 27.0%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради нараства с 18.8%, докато тяхната РЗП намалява с 19.1% 

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава с 39.8%, жилищата в тях - със 73.5% и тяхната РЗП с 56.3%. Регистриран е спад на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 9.5%, докато тяхната РЗП нараства с 3.6%

През четвъртото тримесечие на 2017 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 87 жилищни сгради с 544 жилища в тях и с 61 639 кв. м РЗП и на 36 други сгради с 37 774 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са повече с 42.6%, жилищата в тях - с близо два пъти, а тяхната РЗП - със 112.7%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 28.6%, а общата им застроена площ - с 89.0%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 28.1%, жилищата в тях - с 29.1%, а общата им застроена площ - с 28.3%. Започнатите други видове сгради бележат ръст с 44.0%, а съответната им РЗП - с 37.6%.