икономика 07 фев. 2018

Държавата осигурява почти 31 млн. лв. за погасяване дълговете на БДЖ

Article image
Правителството одобри допълнителни плащания от централния бюджет към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в размер на 30 946 000 лв. 

Сумата ще бъде предоставена на „Холдинг БДЖ“ ЕАД като възмездна финансова помощ, която следва да бъде възстановена до 28 декември 2020 г. 

Средствата се предоставят на холдинга за погасяване на задължения по Втория облигационен заем, сключен през 2007 г.