икономика 06 фев. 2018

Бургас е на 5-то място по БВП

Article image
Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Бургас през 2016 г. възлиза на 4 700 млн. лв. по текущи цени.

Това е с 10.1% повече в сравнение с 2015 година. Делът на БВП за област Бургас е 5% от общо произведения за страната, сочат окончателните данни на Националното статистическо бюро. 

По БВП на човек от населението област Бургас се нарежда на 5-то място с 11 372 лв., след област Варна - с 12 879 лв., и преди област Пловдив - с 11 222 лева. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) - 28 465 лв., а с най-ниско - област Силистра - 6 080 лева.

Брутната добавена стойност (БДС) за област Бургас през 2016 г. е 4 055 млн. лв. по текущи цени, което представлява 5.0 % от БДС за страната.

Относителният дял на добавената стойност в индустриалния сектор достига до 31.1%, или се увеличава с 4.2 процентни пункта спрямо предходната година. Относителните дялове на добавената стойност, реализирана от аграрния сектор и в сектора на услугите намаляват спрямо 2015 година съответно с 0.2 и 4.0 процентни пункта, до нива 4.6 и 64.3%.