региони 06 фев. 2018

Работодатели ще отговарят онлайн от какви кадри се нуждаят

Article image
Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Бургас ще проведе анкета сред работодателите в областта.

Запитването ще продължи през целия месец февруари и ще се провежда онлайн. Целта е да се получи конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри.

Настоящото проучване е първото от регулярните проучвания, които ще се провеждат два пъти годишно по силата на Закона за насърчаване на заетостта. Анкетирането се осъществява от работни групи на областно ниво, с участието на представители на държавната и местната власт, работодателски и синдикални организации и други, както и със съдействието на бюрата по труда.