икономика 06 фев. 2018

Министърът на туризма заличи 18 туроператори и турагенти

Article image
Общо 18 дружества, регистрирани като туроператори и туристически агенти от Националния туристически регистър (НТР), ще бъдат принудени да преустановят дейност.

Това става със заповед на министъра на туризма Николина Ангелкова по мотивирано предложение на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА). 

Причината е, че удостоверенията за дейност, които министерството издава, не са получени в оригинал в двумесечен срок от уведомяването на заявителите, каквото е изискването според Закона за туризма. 

„Ако удостоверението не е получено, съответно дружеството няма право да извършва туроператорска и/или турагентска дейност.  Със заличаването на регистрацията се преустановява и действието на удостоверението. Определен е период от две години, през които заличеното лице няма право да заявява регистриране за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, считано от датата на издаване на настоящата заповед.”, уточняват от Министерството на туризма.

Заличените дружества няма да бъдат премахнати от НТР, но ще бъде отразена заповедта за заличаването им . 

Така потребителите ще получават информация дали туроператорът и турагентът са коректни и извършват дейност, спазвайки Закона за туризма.