региони 03 фев. 2018

Община Карнобат за десета поредна година увеличи своя бюджет

Article image
Община Карнобат за десета поредна година успя да увеличи бюджета си. През настоящата година беше постигнато ниво от 22 987 000 лв, т.е едва 13 000 лв. останаха до преминаването на границата от 23  млн. лв.

По този начин кметът Георги Димитров и неговият екип спазиха наложената от тях традиция да се постига постоянен растеж.

Общината ще разполага и с допълнителни средства в размер на 5 856 180 лв., които са привлечени по различни европрограми.

Други  4 320 000 лв. са осигурени по договори с Националната програма, а за рекултивацията на общинското депо са осигурени 3 304 000 лв.

Сумарно през тази година в Карнобат ще оперират  с общо над 36 млн лв.

Допълнителен бонус  към бюджета и е и солидният преходен остатък от миналата година.

По този показател община Карнобат е изключение в сравнение с повечето общини от страната и няколко от Бургаска област, които започнаха годината със сериозни дългове.

По време на обсъждането на бюджета кметът Георги Димитров  гарантира, че както винаги няма да допусне никаква възможност за декапитализация на общината и ще работи  за оптимизиране на приходите и за увеличаване на общинската собственост  при всеки един възможен момент. 

„Трябва да я умножаваме, да придобиваме доходи от наеми, ренти и концесии, за да сме полезни за хората, защото на общината ще са нужни собствени приходи и когато ние вече не сме в тази зала“ – обърна се той преди гласуването на бюджета към общинските съветници

През 2018 год. са предвидени средства за инфраструктурни проекти, инвестиции в социални дейности, в образователна инфраструктура и всичко онова, което би осигурило по-хубави условия за живот на жителите на общината.

Кметът Георги Димитров призна, че капиталовата програма няма да може да задоволи всички очаквания на хората, но извън нейните рамки ще се търсят допълнителни начини за финансиране на ремонти на пътища, улично осветление и комуникации в населените места.

Същевременно в разходната част са планирани и средства, с които да се помогне на местните представителства на държавните институции като спешна помощ, служба по противопожарна безопасност и полиция.

В бюджет 2018 изпреварващо са заложени средства за проектиране на сепарираща инсталация и оползотворяване на отпадъците. С тези разходи в план сметката кметът Георги Димитров и колегите му от общинска администрация се стремят да направят по-приемливи и поносими за хората промените, които ще влязат в сила през 2020 год