икономика 02 фев. 2018

НАП организира семинар за бизнеса в Бургас

Article image
Националната агенция по приходите в Бургас организира семинар за представителите на бизнеса.

Основен акцент в срещата бяха измененията и допълненията в данъчно-осигурителното законодателство, които са сила от първи януари 2018 г. 

Методолозите на дирекция „Обжалване и данъчно-осигулителна практика“ в НАП обянсиха какви са промените в три основни закона – за ДДС, доходите на физическите лица и за корпоративното подоходно облагане. Специално внимание бе отделено и на промените в осигурителното законодателство. Направен бе и обстоен преглед на всички новости в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

По време на семинара се състоя и дискусия, на която бяха коментирани конкретни казуси, свързани с въведените промени в данъчните и осигурителни закони. Лекторите информираха бизнеса, че  всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2017 г. се подават в НАП единствено по електронен път, с електронен подпис, като от тази година отпада отстъпката за подаване по електронен път на годишната декларация за облагане с корпоративен данък. По време на семинара бе съобщено още, че от тази година отпада задължението на фирмите без дейност да подават декларация в приходната агенция.

 Методолозите на НАП Бургас напомниха, че гражданите и фирмите могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът за подаването й и в двата случая е до 30 септември на текущата година. 

Всеки четвъртък от 14:00 до 16:00 часа в НАП Бургас методолозите от дирекция  „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ дават консултации и отговарят на въпроси на граждани и фирми.