икономика 31 ян. 2018

България на 21-во място по "бюджетна прозрачност"

Article image
България е на 21-во място в света по "бюджетна прозрачност". 

Това разкрива новото годишно международно проучване "Отворен бюджет", което включва 112 държави от всички континенти, съобщава segabg.com.

И по този показател Румъния ни изпреварва, като влиза в челната десетка. Северната ни съседка заема девето място - непосредствено пред САЩ и след Великобритания. Отличниците са Нова Зеландия, ЮАР, Швеция и Норвегия. Прави впечатление, че Грузия вече заема петото място и че Русия (15) изпреварва Германия (18) по бюджетна откритост.

Класацията оценява страните, като отчита дава ли се на обществото подробна и разбираема информация за бюджета, държавния дълг, макрорамката, прави ли се широко обществено обсъждане на проектобюджета, следи ли се достатъчно стриктно как се изпълняват планираните приходи и разходи и т.н. 

Според проучването България има сравнително "отворен" бюджет - за това говори 21-вото място. В същото време в доклада, който обяснява класирането, има сериозни забележки и препоръки към страната ни. 

"Особено слабо е представянето в областта на контрола от законодателната власт при изпълнение и отчитане на бюджета. В отчетите за изпълнението трябва да се предоставя повече аналитична информация за постигането на показателите за изпълнение на целите, заложени в бюджетните програми", критикува докладът. 

Оценката за фискалния съвет също не е много ласкава - авторите на проучването посочват, че създаването на този консултативен орган е "положителна стъпка, но той тепърва трябва да утвърждава своята роля". 

Повечето правителства по света не предоставят ефективни възможности за гражданско участие в бюджетния процес, показва още индексът "Отворен бюджет 2017". Това се отнася и за България.