региони 30 ян. 2018

От БСП Бургас предложиха нови облекчение в градския транспорт за пенсионерите над 70 год.

Article image
Пенсионерите над 70 год. да плащат месечни карти за градския транспорт на стойност 13 лв. Предложението беше отправено от групата съветници на БСП в общинския съвет.

Управителят на общинския провозвач  „Бургасбус“ Петко Драгнев  посочи, че и в момента бургаските пенсионери над 70 години ползват облекчения, регламентирани от общината и държавата, т.е имат гарантирани 50 пътувания на цена 36 ст. за билет.

Според него въвеждането на новите цени на пенсионерските карти би намалило в някаква степен приходната част на общинската фирма.

Инж. Драгнев разясни, че в Пловдив и във Варна все още ползват билети на хартиен носител и затова според него сравненията с лимитите за пътувания в интегрирания градски транспорт в Бургас са некоректни.

От своя страна кметът Димитър Николов предложи на Общинския съвет  да бъде направено ново, много по-добре мотивирано предложение за преференции и облекчения, за да се намери компенсиране от бюджета за очакваните по-ниски разходи.