икономика 18 ян. 2018

Замърсителите на въздуха в Бургас, които остават в сянка

Article image
Промишлеността в Бургас генерира 3%  общия обем  на фини прахови частици, които се отделят във въздуха в града. 

Данните са част от анализа, намерил място в  „Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Бургас“ за периода от 2016 до 2020 год.

От документа става ясно, че битовото отопление  в областния център има 35% дял като източник на ФПЧ10, т.е срещу замърсяването на въздуха от печките на дърва и въглища до момента не са въведени необходимите мерки. Прилагането им обаче би принудило хиляди семейства да останат на студено заради невъзможност да си позволят по-чисти, но и по-скъпи алтернативи за отопление.

Експертите, които са направили проучването, послужило за основа при съставянето на програмата, изчисляват, че автомобилният транспорт в Бургас генерира 30.5% от количествата фини прахови частици, които се отделят във въздуха.

Запознати с темата смятат, че ако бъдат приложени в пълния им размер ограниченията и изискванията, които съществуват във водещите страни от ЕС, то тогава огромна част от автомобилите, камионите и автобусите в Бургас ще трябва да бъдат спрени от движение.

До момента липсват каквито и да е било данни и не е правено изследване за замърсяване, причинено от строителството и от изпълнението на програмата за саниране на жилищата.

Според екологичните организации основен виновник за замърсяването на въздуха в Бургас са две промишлени предприятия.