икономика 17 ян. 2018

Ръководството на Кроношпан с обръщение към бургазлии

Article image
Малко след проведения протест срещу замърсяването на въздуха в Бургас от компания "Кроношпан България" напарвиха обръщение към бургазлии.

Напълно подкрепяме желанието на нашите съграждани  да се знае повече за замърсяването на въздуха, да има системни и устойчиви политики, както  и мерки за подобряването на качеството на въздуха в нашия град.

Искаме да се знае, че като водещо индустриално предприятие в Бургас Кроношпан и в момента е под постоянен мониторинг. През последните три месеца РИОСВ и Агенцията по околната среда и водите проведоха многократни, щателни проверки и замервания с основен акцент върху чистотата на въздуха.

Част от замерванията продължиха 45 дни и не показаха отклонения от нормите.

В нито един от тези дни не сме намалявали обема на производството си с оглед на извършваните проверки.

Бихме искали да информираме хората в Бургас, че във вторник, 16 януари, отново бяхме проверени от компетентните органи.

Със съжаление ще споделим, че  през всички тези години нито веднъж нито един от инициаторите на днешния протест не е потърсил диалог с нас, за да ни запознае със своята позиция и да ни даде възможност да представим нашата.

Тъй като до момента никой не е обявил пред жителите на Бургас съществуването на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Бургас“, която е с период на действие 2016-2020, си позволяваме да го  направим ние. 

В това изследване е посочено, че относителният дял от прoмишлеността на територията на Община Бургас / в това число и дейността на Кроношпан България ЕООД/  като източник на фини прахови частици е едва около 3 %. 

Докато дяловете от битово отопление и автомобилен транспорт са съответно 35 % и 30,5%.  

Пред хората от Бургас ще кажем, че монтираният в производството ни през 2009 год електростатичен филтър за мокра очистка на газовете, в момента е обявен за водеща технология в ЕС. 

През 2017 год инвестирахме около 1 млн лв в подобрения, които изключват възможността за запрашаване от нашите производства или складови площи.

Като част от нашите ангажименти към Бургас и бургазлии през следващите две години планираме да инвестираме още 10 мл лв. в изпреварващо изпълнение на стандартите и нормите, които ЕС ще въведе през 2019 год за сектор дървопреработване, т.е „Кроношпан“ ще покрие по-рано тези изисквания преди официалното им влизане в сила.

Вече над 20 години „Кроношпан“ е неделима част от Бургас като наследник на едно от най-старите местни предприятия от дървопреработвателната промишленост.  

С нашата дейност създаваме индиректно  около 4000 работни места в региона и страната, а в нашите производства в Бургас работят близо 400 бургазлии, които са част от нашето голямо семейство, а ние сме част от техните семейства. 

Ние сме едно цяло с тях и не се отказваме от амбициите си да бъдем участници в  икономическия възход на Бургас.

С уважение:

Асен Ников

Николай Банков

Радован Цаха