икономика 08 ян. 2018

Кроношпан започна 2018 година с потвърждение за стриктното спазване на изискванията на FSC сертификата си

Article image
В края на 2017 год. поредният одитен доклад без никакви забележки потвърди  отново стриктното спазване от страна на Кроношпан  на изискванията на FSC сертификата, който притежава компанията .
 
Сертификатът  гарантира пред всички партньори в страната и  чужбина, че преработваната дървесина в производствата  на компанията е добита само по законен начин, при спазване на всички изисквания за устойчиво стопанисване на българските гори.
 
Чрез него се удостоверява възможността пътят на дървесината от гората до производството да може да бъде проследен до най-малката подробност.
 
Фирмата стриктно спазва указанията на Регламент  995 / 2010 г. на Европейския Парламент и на Съвета за недопускане на пазара на дървен материал и изделия от дървен материал с недоказан законен произход
 
„Кроношпан има отговорно отношение към природните ресурси.
Бихме искали хората в България да знаят, че по силата на нашите  корпоративни стандарти използваме в производството си  най-вече дребноразмерна дървесина, получена от санитарни,  отгледни и трансформационни сечи. Това е нашият принос към устойчивото управление на горите– заяви по повод на одитния доклад за FSC сертификата търговският директор Николай Банков.
 
Според него приносът на компанията в опазването на гората е свързан и с това, че като алтернативен източник на ресурс се използва остатъчната дървесина от амбалажното, мебелното и дъскорезното производство в страната, както и рециклирана дървесина.
 
По този начин продукцията на „Кроношпан“  успешно замества масивната дървесина в мебелната промишленост и дава алтернативна суровина на българските производители.
 
Така компанията съдейства в национален мащаб за щадящо екологосъобразно потребление на едра дървесина, което спира натиска върху старите гори и съдейства за устойчивото стопанисване на горите в България.
 
С грижата си за опазването на българските гори в Кроношпан отговорно изпълняват клаузите и на сключеното споразумение  Изпълнителната агенция по горите към с Министерството на земеделието, храните и горите, за сътрудничество и обмен на информация. 
 
В компанията смятат, че българската гора е ценен ресурс, който трябва да бъде съхранен и развит за поколенията след нас, ето защо съобразяват изцяло производството си с устойчивото управление на горите.