икономика 04 ян. 2018

Търси се кой да преработва отпадъците, генерирани от корабите в Бургас и Варна

Article image
Държавата дава общо 1 473 230 лв. за преработването на отпадъци, генерирани от корабите в пристанищата Бургас и Варна.

Предмет на обявената обществена поръчка е предоставянето на морско-техническите пристанищни услуги по приемане и обработване на отпадъци, които са резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас по четири обособени позиции. 

Конкретно за Бургас дейности се предвиждат на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, което включва пристанищни терминали: Бургас – Изток - 1, Бургас – Изток - 2, Бургас – Запад, Росенец и Несебър, попадащи в област Бургас.

Целта на поръчката е в съответствие с действащата нормативна уредба да се избере изпълнител на услугите и да се сключи договор за приемане и обработване на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност по анекси I, IV и V от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с протокол от 1978 г. (МАРПОЛ 73/78) в двете най-големи български морски пристанища.