икономика 02 ян. 2018

Руска Бояджиева: Рано или късно онзи, който отделя повече отпадъци, ще плаща повече за такса "смет"

Article image
Руска Бояджиева е заместник кмет по „Европейски политики и околна среда“ в Община Бургас. Работата и е свързана с това с търпение и упоритост да прилага европейските правила и норми. Вероятно затова тя не се страхува да казва нещата прямо и директно. Г-жа Бояджиева не се побоя да каже в очите на общинските съветници, че искат или не искат, в някакъв момент те ще трябва да увеличат размера на такса „смет“, колкото и болезнено да изглежда подобно решение. Ето и нейните аргументи.

Неизбежно ли е повишението на такса смет?

Неизбежно е. По мое мнение е неизбежно и то по една много проста причина. Рано или късно ще се стигне до промяна на принципа и на философията, по които се определя размерът на такса смет. Това ще бъде свързано с принципа „Който замърсява, плаща“ или който отделя повече отпадъци, той ще плаща повече. 

Промяната на тази философия неизбежно ще доведе до промяна на размера на таксата в посока нагоре, защото тогава реалното количество отпадък ще определя реалната цена.

Това означава ли, че община Бургас ще трупа загуби, докато продължава да отделя средства за целия процес на обработка на отпадъците по старому в нова ситуация, в която гражданите отделят много повече отпадъци, отколкото плащат за тях?

В момента  е налице дефицит и по нашите прогнози. Това, което ще генерираме като приход от такса „смет“, едва ли ще бъде достатъчно да покрие разходите по дейностите за управление на отпадъците. На този етап съветваме да се търсят варианти да се намали количеството на отпадъците и да се увеличи тяхното оползотворяване. Това е единственият вариант. Ако намалим количеството депонирани отпадъци, ще намалим разходите по обработката им. 

Ако община Бургас ще прави вътрешни преструктурирания и ще търси ниши, това няма ли да е безсмислено, ако останалите общини продължават по старому?

Трудно ми е да коментирам какви са плановете на останалите общини. Така или иначе ние сме поели някакви ангажименти в рамките на регионалната система за управление на отпадъците и в регионалното сдружение. От нашите ангажименти няма да отстъпим да експлоатираме депото за твърди битови отпадъци. Ще надграждаме всичко това. Още повече, че трябва да знаем, че така наречените цели за намаляването на депонираните отпадъци ние ги постигаме заедно с другите общини.

Ако община Бургас намалява количеството на своите отпадъци, това се разпределя равномерно дори и без останалите да правят нищо.

Май не звучи особено справедливо?

Това е в момента най-разумният ход пред бургазлии, който можем да направим.

Но извън рамките на добри и лоши май всичко опира да икономическата логика, а тя неумолимо показва, че който създава най-много отпадъци, той ще плаща най-много, така ли е?

Неизбежно е да се увеличат таксите. Това ще се случи дори и да не ни се иска. Управлението на отпадъците е много сложна дейност, който непрекъснато поскъпва, дори нормативно, а да не говорим, че количеството отпадъци постоянно се увеличава. Основателен е въпросът, защо преди сме харчили 6 млн лева, а сега 20 млн лева. Ами, нека си правим сметка, че градът расте непрекъснато и независимо и без значение на градоустройствените решения, Бургас генерира все повече отпадъци. Имаме не само повече туризъм, имаме и повече отпадъци. Дори се променя техният вид. През последната година  това ,което се случва по Националната програма за енергийна ефективност, това са над 90 жилищни блокове, които генерират нови и нови отпадъци от строителната дейност и тези количества са извън планираните от община Бургас и извън планираните строителни обекти и инвестиции. Представете си каква динамика и какво развитие е това.

Приближаваме ли денят, когато моето семейство от четирима души ще плаща четири пъти повече от съседа, който живее сам?

Това ще е справедливо.

Автор: Красимир Калудов