икономика 27 ноем. 2017

Бургас с по-висок коефициент на заетостта от средния за страната

Article image
Общият брой на заетите лица, навършили 15 години, в област Бургас е 188.8 хил. души.

От тях 101.5 хил. са мъже, а 87.3 хил. са жени. 

Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро за третото тримесечие на 2017 г.

Коефициентът на заетост в областта е 54.4% (при 53.2% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 0.6 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 61.0%, а при жените - 48.3%. 

През третото тримесечие на 2017 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 184.7 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.5% (73.3% за мъжете и 63.6% за жените). 

В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 0.9 процентни пункта.